RANDFONTEIN, MUNISIPALITEIT/MUNICIPALITY

Identity
Identifier: 
HER #_#_224_#
Extent and medium: 
Arms
Reference: 
224
Context
Notes
General notes: 

Toekenning deur Administrateur van Transvaal/Grant by Administrator of the Transvaal. K/N 55/65: TOK/TOG 3170, 1965-09-08. Wapenbrief uitgereik/Certificate issued: 1969-01-29 (Afrikaans). H4/3/2/67

Description
Archivist's notes: 

-- Wapen: In swart, 'n goue keper belaai met 'n vyfpuntige rooi ster, in die skildhoof vergesel van regs 'n ertsstamper en links 'n tandrat, albei van goud, en in die skildvoet van 'n heraldiese fontein.
-- Helmteken: 'n Klimmende luiperd van natuurlike kleur.
-- Wrong: Goud en swart.
-- Wapenspreuk: INDUSTRIA CRESCEMUS
-- Arms: Sable, on a chevron Or, between in chief a battery stamp and a cogwheel Or, and an heraldic fountain, a mullet Gules.
-- Crest: A leopard rampant proper.
-- Wreath: Or and Sable.
-- Motto: INDUSTRIA CRESCEMUS

Administration
Type of Archive: 
Arms
Available: 
Yes